Przyjecie zuzytych materialów eksploatacyjnych z urzadzen drukujacych

Karta Przekazania Odpadu – jest to pismo urzędnicze, który świadczy, że firma w sposób poprawny i właściwy z prawem, pozbyła się odpadu, przekazując go adekwatnemu podmiotowi. Odpadem nazywa się substancje i obiekty, których posiadacz zobowiązany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują właściwe formy prawne, nakazujące podmiotowi wytwarzającemu odpad, do odpowiedniego postępowania. Każda firma, jaka generuje odpad zobowiązana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w momencie oddania go do następnego posiadacza. Dowód ten jest dowodem potwierdzającym, a jego ścisłe instrukcje znajdują się w dodatku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wystawiając Kartę przekazania odpadu trzeba pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego samochodu, w którym transportowane będą odpady niebezpieczne. Transport takich materiałów jest prawnie uregulowana i traktowana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zaznajomić się ze charakterystyką odpadów, albowiem w większości wypadków określenie niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, środkami chemicznymi itp. Tymczasem materiałem niebezpiecznym, może być na przykład zużyty toner z drukarki. www.puste.info